lIKARÄTT – information

Likarätt ger grundläggande kunskap om likarättsfrågor till både personal, vårdnadshavare, elever och barn. Utbildningen reder ut begrepp och ger möjlighet till att fundera och diskutera. Den är framåtsyftande och får er att sätta ord på vad som redan fungerar bra hos er och vad som kan bli ännu bättre. 

  • All personal går den individuella utbildningen (egen tid)
  • Någon ansvarar för att hålla i personalmöte (gemensam del)
  • Någon ansvarar för utskick till vårdnadshavare (individuell del) och föräldramöte (gemensam del)
  • Några ansvarar för att hålla utbildningen till barn eller elever (under lektionstid)

Individuell utbildning

Tidsåtgång ca 25-30 minuter. 

Utbildningen genomförs på mobil, läsplatta eller dator. Genomförs med fördel samtidigt som en kollega för att kunna diskutera. Utbildningen innehåller både text, bild och frågor att fundera på. 

Observera att utbildningen öppnas i ett nytt fönster

Till personalmöte

Tidsåtgång ca 30 minuter

Gemensam del som genomförs i grupp efter den individuella delen. Passar att använda på personalmöten med projektor på stor skärm.

Fördjupningsmaterial

Länkar till material och sidor för dig som vill läsa mer.

Till föräldramöte

Tidsåtgång ca 30 minuter

En uppföljande diskussionsdel att använda på föräldramöte efter att vårdnadshavarna har genomfört den individuella delen. 

Utbildningen till barn och elever finns i tre nivåer. Välj den nivå som passar just din grupp. Förbered dig genom att läsa igenom utbildningen och lärarhandledningen och skriv ut eventuella blad eller elevhäften.