Materialet

Tidsåtgång ca 40 minuter. Välj om du vill använda utbildningen i Powerpoint eller som Pdf. Klicka på de rosa rubrikerna. Observera att du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen.

Observera att du när du öppnat Powerpointen behöver klicka i det vita rutan i det gula fältet längst upp.”Aktivera redigering” samt efter det “Aktivera innehåll” för att ta del av filmen som kommer i början.

Förbered dig genom att skriva ut lärarhandledningen och läs igenom utbildningen. Fundera hur diskussioner och eventuella gruppindelningar ska genomföras på bästa sätt.

Utbildningen (Powerpoint)

Passar vid användning av projektor i större grupper.

Utbildningen (Pdf)

Samma innehåll. Passar vid användning av läsplatta eller dator i mindre grupper.

Elevhäfte

Välj att använda digitalt eller skriv ut hela eller delar.

Lärarhandledning 

Skriv ut lärarhandledningen.