Materialet

Välj om du vill använda utbildningen i Powerpoint eller som Pdf. Klicka på de rosa rubrikerna. Observera att du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen. 

Utbildningen (Powerpoint)

Passar vid användning av projektor i större grupper. Observera att du när du öppnat Powerpointen behöver klicka i den gula rutan uppe i vänstra hörnet ”aktivera redigering” samt efter det ”aktivera innehåll” för att ta del av filmen som kommer i början, denna kommer att öppnas online.

Utbildningen (Pdf)

Passar vid användning av iPads eller annan mindre enhet i mindre grupper.

Elevhäfte

Välj att använda digitalt eller skriv ut hela eller delar.

Lärarhandledning 

Skriv ut lärarhandledningen. 

Ordlistor

Nedan finns listor med översättningar av många ord.