Har du frågor eller vill ge förbättringsförslag så är du välkommen att höra av dig. Använd formuläret nedan eller mejla till likaratt@boiu.se

Du måste kryssa i denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

a