Nedan finns informationsfilmer om Likarätt. Båda filmerna finns i en kort och en lång version.

Svenska

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor.

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier. Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla.

Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Somaliska

Textningsspråk anpassas efter inställningarna i tittarens dator/mobil (somaliska, svenska, engelska). Ändra textningsspråk med kugghjulet.

Sinaanta waxaa weeye waxbarasha asaas ah taas iskuulada iyo xanaadada ilmaha ay isticmaali karaan

Sinaanta waxay ku saabsantahay in si joogta ah kor loogu qaado ilmaha iyo ardayda xuquuqdooda iyo fursadaha u banaan isla markaasna la la dagaalamo bahdilka iyo dhibaataynta

Xuquuqda sinaanta waxay fursad nii siinaysaa si la taabankaro in aad ugu shaqaysaan Heshiiska Xuquuqda Carruurta cid kastana aad qa qayb galisaan

Barashadaan waxaa ku jira shan qaybood oo muhiim ah, qayb loogu tala galay shaqaalaha, qayb loogu tala galay waalidiinta, iyo saddex loogu tala galay caruurta iyo ardaya iyadoo la fiirinayo da’dooda.