Utbildningen

Tidsåtgång ca 40 minuter. Välj om du vill använda utbildningen i Powerpoint eller som Pdf. Klicka på de rosa rubrikerna. Observera att du behöver lärarhandledningen när du genomför samlingen eller lektionen. 

Observera att du när du öppnat Powerpointen behöver klicka i det vita rutan i det gula fältet längst upp. Aktivera redigering” samt efter det ”Aktivera innehåll” för att ta del av filmen som kommer i början, denna kommer att öppnas online.

Förbered dig genom att skriva ut lärarhandledningen och läs igenom utbildningen. Fundera hur diskussioner och eventuella gruppindelningar ska genomföras på bästa sätt.

Utbildningen (Powerpoint)

Passar att använda i stor grupp med projektor

Utbildningen (Pdf)

Samma innehåll. Passar att använda i mindre grupp på mobil, läsplatta eller dator.

Elevhäfte (använd digitalt eller skriv ut)

Skriv ut hela eller delar eller låt eleverna använda digitalt.

Lärarhandledning (skriv ut)

Skriv ut lärarhandledningen där text finns till de olika bilderna.

Ordlistor

Nedan finns listor med översättningar av många ord.