Hej!

Nu har du kommit till fördjupningsmaterial för vårdnadshavare. Har du redan gått utbildningen Likarätt? Bra! (Annars kan du göra det här)

Här finns ett länkdokument med länkar till olika webbsidor, organisationer och myndigheter som nämns i utbildningen. 

Här finns även ett Arbetsblad för kartläggning av normer i böcker, lekar, spel mm  som ni kan arbeta med hemma, samt en Utvärdering som ni gärna får fylla i för att lämna er feedback på materialet. 

Den utbildning som riktar sig till personal, barn och elever hittar du på sidan för personal.  Observera att texten på sidan främst är riktad till personal i förskola och skola.