Likarätt – för personalgrupp

Likarätt – för personalgrupp kan användas på två sätt. Välj Powerpoint eller Pdf genom att klicka på de rosa rubrikerna.

Likarätt – för personalgrupp (Powerpoint) Tidsåtgång ca 30 minuter.

Här finns diskussionsdelen som genomförs i grupp efter att deltagarna gjort den individuella delen. Passar att använda på APT, arbetslagsmöten eller liknande med projektor på stor skärm. Använd underlaget (PDF) som finns nedan. Observera att du när du öppnat Powerpointen behöver du klicka i den vita i rutan i det gula fältet längst upp i rutan “Aktivera redigering” samt efter det “Aktivera innehåll” (för att ta del av filmen som kommer i början, denna kommer öppnas online).

Likarätt – för personalgrupp (Pdf)

Samma innehåll. Passar för diskussion i mindre grupper.

Underlag

Skriv ut eller fyll i underlaget nedan digitalt. Underlagen samlas in av ansvarig person. Kan med fördel användas som underlag för hur ni kan arbeta vidare och vidareutvecklas.

Främja – förebygga – åtgärda

Fördjupningsmaterial

Till fördjupningsmaterial och arbetsblad