Likarätt – för personalgrupp

Likarätt – för personalgrupp finns som powerpoint och pdf. Innehållet är samma.

Tidsåtgång ca 30 minuter.

Här finns diskussionsdelen som genomförs i grupp efter att deltagarna gjort den individuella delen. Passar att använda på APT, arbetslagsmöten eller liknande med projektor på stor skärm. Använd underlaget (PDF) som finns nedan.

Underlag

Skriv ut eller fyll i underlaget nedan digitalt. Underlagen samlas in av ansvarig person.

Kan med fördel användas som underlag för hur ni kan arbeta vidare och vidareutvecklas.

Främja – förebygga – åtgärda

Fördjupningsmaterial

Till fördjupningsmaterial och arbetsblad