Powerpoint

En uppföljande diskussionsdel att använda på föräldramöte eller liknande efter att deltagarna på egen hand har genomfört Likarätt- individuell del. Observera att du när du öppnat Powerpointen behöver klicka den vita i rutan i det gula fältet längst upp i rutan ”Aktivera redigering” samt efter det ”Aktivera innehåll” (för att ta del av filmen som kommer i början, denna kommer att öppnas online).

Pdf

Samma innehåll men som Pdf.

Underlag

Främja – förebygga – åtgärda

Används digitalt eller skriv ut. Underlagen samlas in eller mejlas till den som håller i mötet. Tankarna och åsikterna används för att sedan gå vidare i förbättringsarbetet.

Utvärdering

Uppmuntra gärna vårdnadshavarna att fylla i vår utvärdering för att lämna feedback på materialet. 

Film

Informationsfilmer på svenska och somaliska finns här.