Hej!

Nu har du kommit till fliken Fördjupningsmaterial för personal.

Här finns ett länkdokument med länkar till olika webbsidor, organisationer och myndigheter som nämns i utbildningen.

Här finns även ett Arbetsblad för kartläggning av normer i böcker, lekar, spel, mm  som ni kan arbeta med tillsammans med eleverna och som även finns tillgängligt för vårdnadshavarna att arbeta med hemma.