Välkommen till Likarätt!



Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor.

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier.
Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla.
Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Lycka till!

Är du personal eller vårdnadshavare?

         Innehåll

  • Utbildning till personal
  • Utbildning personalmöte
  • Fördjupningsmaterial
  • Utbildning föräldramöte
  • Utbildning till barn och elever
  • Instruktioner inför att leda kollegor, vårdnadshavare, barn och elever

Innehåll

citat från personer som gått utbildningen

Det var en väldigt intressant och givande utbildning!

Lärare

 

Materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten.

Lärare

 

 

Vi har precis börjat att introducera figurerna för barnen, men de verkade väldigt fascinerade av dem. Det ska bli kul att testa första uppgiften med barnen.

Förskollärare