Välkommen till Likarätt!Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning. Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnkonventionen.


Syftet med utbildningen är att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka mobbning och trakasserier.


Utbildningen finns i fem moduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Lycka till!

Är du personal eller vårdnadshavare?

sagt om utbildningen

Jag tror aldrig jag varit med om att få mig till handa ett sånt konkret, reellt givande, genomtänkt, relevant och lättarbetat material under alla mina år som rektor i förskolan!

Rektor i förskolan

Materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten.

Lärare

Vi har precis börjat att introducera figurerna för barnen, men de verkade väldigt fascinerade av dem. Det ska bli kul att testa första uppgiften med barnen.

Förskollärare