Välkommen till Likarätt!Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning för förskolor och skolor.

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier.
Med Likarätt kan personal, barn, elever och vårdnadshavare tillsammans arbeta med barnkonventionen.

Utbildningen finns i fem moduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Lycka till!

Är du personal eller vårdnadshavare?

sagt om utbildningen

Jag tror aldrig jag varit med om att få mig till handa ett sånt konkret, reellt givande, genomtänkt, relevant och lättarbetat material under alla mina år som rektor i förskolan!

Rektor i förskolan

Materialet för elever kan skapa bra diskussioner i klassrummet som sedan kan appliceras i verkligheten.

Lärare

Vi har precis börjat att introducera figurerna för barnen, men de verkade väldigt fascinerade av dem. Det ska bli kul att testa första uppgiften med barnen.

Förskollärare